Όροι Χρήσης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Καλώς ήρθατε στο www.damakoupa.gr.

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα ( eshop) της εταιρίας μας και είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω εξ αποστάσεως διαδικτυακών παραγγελιών της ελληνικής εταιρίας με επωνυμία «Βαφειάδου Ευδοξία» η οποία εδρεύει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, οδός Ολυμπιάδος και Γοργοποτάμου 2, 56224, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@damakoupa.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης +30 2310778496 και εκπροσωπείται νόμιμα ( εφεξής καλούμενη εταιρία). ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η: 119527705000

1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πρωταρχικό μέλημα της εταιρίας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του www.damakoupa.gr προς όλους τους χρήστες που θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα του και σκοπό έχει την ενημέρωση τους για δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμούν να αγοράσουν από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους τηρεί και επιβάλλει η εταιρία κατά την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.damakoupa.gr. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση κάθε ευθύνης της εταιρίας σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ή προβαίνει σε τηλεφωνική παραγγελία στον τηλεφωνικό αριθμό (+30)2310778496 ( εφεξής καλούμενος για συντομία ΄΄επισκέπτης΄΄ ή/ και ΄΄χρήστης΄΄ ή ‘’καταναλωτής΄΄ αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων)  τεκμαίρεται ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μη συνεχίσει την πλοήγησή του στην σελίδα καθώς και οποιαδήποτε τηλεφωνική παραγγελία προϊόντων από το κατάστημα.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς αλλαγής των διατάξεων των όρων χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, είτε λόγω μεταβολής της εμπορικής της πολιτικής είτε λόγω εναρμόνισης με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό συνίσταται στον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του όλων των ενδεχόμενων τροποποιήσεων.

 

2.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την ταυτότητα της εταιρίας και με την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
Παρόλα αυτά στην οθόνη του υπολογιστή σας κάποια προϊόντα μπορεί να εμφανίζονται ελαφρώς διαφορετικά στο μέγεθος, χρώμα και υφή σε σχέση με την πραγματικότητα. Τα χαρακτηριστικά των πωλούμενων ειδών είναι διαθέσιμα και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά κάνοντας αναζήτηση στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

 1. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλες οι τιμές που αναφέρονται στα προϊόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας  είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α 24% και όλους τους σχετικούς φόρους. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής. Η εταιρία καταβάλει προσπάθεια ώστε να είναι ακριβείς οι τιμές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την παντελή έλλειψη λάθους. Σε περίπτωση που υπάρχει λανθασμένη τιμή όσον αφορά ένα προϊόν, θα χορηγηθεί στον καταναλωτή η διακριτική ευχέρεια είτε να αγοράσει το προϊόν στην πραγματική του τιμή είτε να ακυρώσει την παραγγελία.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται ‘’ως έχει’’ και η εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτής για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό.

Η εταιρία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου πελάτη σχετικά με την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων (τηλεφωνικά ή μέσω email) , οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας ( φυσικές καταστροφές, καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.) δεν είναι δυνατόν να παραδοθούν τα προϊόντα κάποιας παραγγελίας, η εταιρία θα ενημερώνει εγκαίρως τηλεφωνικά ή μέσω email για να διαπιστωθεί αν πάραυτα ο καταναλωτής επιθυμεί να αποσταλεί η παραγγελία. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Η εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και την περίπτωση αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής θετική ή αποθετική ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας , του ηλεκτρονικού καταστήματος, του newsletter, των επιλογών και των περιεχομένων από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες  απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η εταιρία δεν δεσμεύεται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στην διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς ‘’ιούς’’ ή άλλα επιζήμια λογισμικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρία. Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στους καταλόγους του www.damakoupa.gr υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την διαθεσιμότητα της αποθήκης μας. Η συναλλαγή θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε μόνο μετά την αποστολή έγγραφης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εκτέλεση κάποιας παραγγελίας η www.damakoupa.gr έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να μην την εκπληρώσει, και σε περίπτωση που έχει ήδη εισπραχθεί το τίμημα, επιστρέφεται με κατάθεση στον Τραπεζικό σας λογαριασμό.

5.ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Περαιτέρω, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας, ενεργώντας σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών ή άλλων μεθόδων, πράξεων ή και παραλείψεων, που αντίκεινται στον κώδικα Χρηστών Internet Netiquette. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο site ή στο δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την παράνομη ή και αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στη σφαίρα αποκλειστικής ευθύνης του.

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση ή την αλλοίωση ή την πτώση, βλάβη και δυσλειτουργία της. Περαιτέρω ο χρήστης έχει ην υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική και αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας  την ιστοσελίδα.

Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η εταιρία, που οφείλεται σε πράξεις ή και παραλείψεις του, που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεων του με βάση την κείμενη νομοθεσία και τους παρόντες όρους, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων εμπλοκής της εταιρίας σε αντιδικίες καθώς και περιπτώσεων, στις οποίες θα υποχρεωθεί η εταιρία να καταβάλει πρόστιμα ή αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεων του χρήστη, επιφυλασσόμενου του δικαιώματος της εταιρίας να κινηθεί αναγωγικά κατά του χρήστη.

5.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του www.damakoupa.gr, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) που ενδεικτικά περιλαμβάνει διακριτικούς τίτλους, σήματα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια κλπ. (περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.damakoupa.gr δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους. Η εταιρία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη και ειδική προς τούτο, συναίνεση της δικαιούχου εταιρίας.  Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Η εταιρία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών της.

Οι δημιουργοί φωτογραφιών, ως πρωτοτύπων έργων του πνεύματος, έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάζεται αυτοδίκαια στην εκάστοτε εταιρεία το περιουσιακό δικαίωμα και το σύνολο των εξουσιών τους επ’ αυτού σχετικά με κάθε φωτογραφία που θα δημιουργούν και έχουν αποδεχθεί ότι η εκάστοτε εταιρεία θα έχει την πλήρη εκμετάλλευση των έργων αυτών χωρίς περιορισμό καθώς και τα δικαιώματα τροποποίησης, αναπαραγωγής, ένταξης και πολλαπλασιασμού για όλη την διάρκειά της. Η εταιρία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν, χορηγεί στον επισκέπτη/ χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων στοιχείων της.

Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της. Ισχύουν οι περιορισμοί ότι ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και ότι δεν μπορεί να τροποποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως ή να διανείμει. Τέλος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα της και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός αν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 1. NEWSLETTER

Η εταιρία μπορεί να παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας της την δυνατότητα αποστολής ενημερωτικών mail (newsletter) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Το περιεχόμενο μπορεί να αφορά σχετικά προιόντα που διαθέτει η εταιρία, νέα της εταιρίας ή ενημέρωση σχετικά με κάποιες εκδηλώσεις ή προσφορές, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να επωφεληθούν αυτής της υπηρεσίας. Δεν πρόκειται να γίνει καταχρηστική χρήση αυτής της υπηρεσίας. Η αποστολή αυτής της επικοινωνίας από την εταιρία είναι απόλυτα συμβατή με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας και ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα σε κάθε ενημέρωση να ζητήσει την διακοπή λήψης των διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω του newsletter, μέσω mail ( info@damakoupa.gr) ή τηλεφωνικά στο 2310778496.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη μη παράδοση ή καθυστέρηση των ενημερωτικών mail.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα. (εφόσον ο πελάτης έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελείται σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Παρά όλα αυτά η εταιρία δεν είναι σε θέση να εξακριβώνει πάντα με ασφάλεια τα στοιχεία των πελατών της στις περισσότερες παραγγελίες και για αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για περιπτώσεις έλλειψης δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Η πραγματοποίηση της παραγγελίας προϋποθέτει:

 • Την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης
 • Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης της παροχής
 • Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης
 • Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από το damakoupa.gr δια αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της παραγγελίας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το damakoupa.gr στη διεύθυνση info@damakoupa.gr προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός 2 ωρών από την ολοκλήρωση της καλώντας μας στο 2310778496  ή μέσω e-mail στο info@damakoupa.gr. Αναλόγως του σταδίου εξέλιξης της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.
H δυνατότητα αυτή σας δίνεται, αυστηρά, για δύο ώρες μετά την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση, επομένως μπορείτε πλέον να επιστρέψετε και να αλλάξετε την παραγγελία σας αφού πρώτα την παραλάβετε.

Για την έγκαιρη αποστολή των προϊόντων, μόλις λάβουμε την παραγγελία σας θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί σας για επιβεβαίωση στοιχείων καθώς και τις ώρες παράδοσης.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ο χρήστης, για την γρηγορότερη και πιο άμεση αποστολή της παραγγελίας του, έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει στο damakoupa.gr λογαριασμό μέλους. Για την χρήση της δυνατότητας υποβολής εγγραφής στο damakoupa.gr ο χρήστης/επισκέπτης θα πρέπει να συμφωνεί στα ακόλουθα:

 1. Παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά      με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενά του.
 2. Να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
 3. Τα μέλη/χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους.
 4. Τα μέλη/χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τους υπεύθυνους του ηλεκτρονικού καταστήματος για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση υπόχρεο προς πληρωμή και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος των πωληθέντων προϊόντων θα είναι το μέλος/χρήστης του οποίου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού του προκειμένου να γίνει υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων. Αυτό ισχύει σε περίπτωση που έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού ενός μέλους/χρήστη από υπαλλήλους, βοηθούς ή πάσης φύσεως προσωπικό ή τρίτους προκειμένου να γίνει υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων.
 5. Τα μέλη/ χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από το λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης(logout). Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία ή αμέλεια των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. Με Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα:
  Κάθε αγορά από τον διαδικτυακό τόπο του www.damakoupa.gr πραγματοποιείται κατά επιλογή του αγοραστή με δυνατότητα εξόφλησης και με πιστωτική/χρεωστική κάρτα Visa/MasterCard/ Maestro/Diners οποιασδήποτε τράπεζας (χωρίς επιπλέον χρέωση) και με απολύτως ασφαλή τρόπο.
  Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με ασφάλεια, σε πραγματικό χρόνο (real time), μεταξύ του Αγοραστή και ιδιοκτήτη της κάρτας με την Τράπεζα Πειραιώς (Winbank) η οποία διεκπεραιώνει την συναλλαγή για λογαριασμό της www.damakoupa.gr.
  Στην διαδικασία αυτή, η www.damakoupa.grδεν έχει καμία συμμετοχή και τα ευαίσθητα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας δεν αποθηκεύονται στο σύστημά της.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής που πραγματοποιεί την συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της Πιστωτικής Κάρτας, η www.damakoupa.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

 1. Με Paypal:
  Το PayPal σας επιτρέπει να πληρώσετε απευθείας και κρυπτογραφεί αυτόματα τα απόρρητα δεδομένα με τις καλύτερες τεχνολογίες της αγοράς.
  3. Με αντικαταβολή:
  Μπορείτε να πληρώσετε τον διακομιστή της courier με την παράδοση των προϊόντων στο χώρο σας. Για αποστολές με αντικαταβολή υπάρχει μια επιπλέον χρέωση €2,00 στα έξοδα της αποστολής.
  4. Με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό:
  Αν επιλέξετε την τραπεζική κατάθεση, επικοινωνήστε μαζί μας για να δεσμεύσουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε.
  Τηλέφωνο:2310 778496, e-mail:info@damakoupa.gr,

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR46 0140 8470 8470 0231 0006 246
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR20 0172 2640 0052 6408 4923 376
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK GR63 0260 2060 0001 8020 1231 778
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ GR94 0110 2130 0000 2138 8696 771

Όνομα δικαιούχου ‘’ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ’’

Στο Έντυπο Κατάθεσης της Τράπεζας θα γράψετε το Ονοματεπώνυμο ή τον αριθμό της παραγγελίας και θα πρέπει να μας αποστείλετε το αντίγραφο.
Σε περιπτώσεις που η κατάθεση δεν γίνει σε δύο ημέρες από την ημέρα που δίνεται η παραγγελία, τότε η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα.
Σε περίπτωση που η κατάθεση/έμβασμα γίνεται από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα της Ελλάδας ή του εξωτερικού τα τυχόν έξοδα διαχείρισης της συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη και σε καμία περίπτωση η www.damakoupa.gr

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κειμένη νομοθεσία, καταβάλλουν κάθε δυνατή́ προσπάθεια, να χρησιμοποιούν οι ιδίες ή οι συνεργάτες τους κατάλληλα εργαλεία και μετρά αναλόγως με την κατηγορία και το είδος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητα και το είδος των δεδομένων που συλλέγουν και επεξεργάζονται (προσωπικά́ ή μη) και εφαρμόζουν κάθε κατάλληλο μετρό, ώστε να παρέχουν την νομίμως προβλεπόμενη ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών (ανάλογη προς τα διαφορά στάδια ολοκλήρωσης αυτών) και δεδομένων (προσωπικών ή μη) που συλλέγουν και επεξεργάζονται, καθώς και να ενημερώνουν τους συναλλασσόμενους για τις βασικές παραμέτρους της χρησιμοποιουμένης ασφάλειας και τήρησης απορρήτου με ειδική́ μνεία στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιούμε σύστημα SSL (Secure Sockets Layer) για την κρυπτογράφηση της επικοινωνίας μεταξύ του Διακομιστή (Server) και του Περιηγητή (browser), ενώ δεν αποθηκεύουμε στοιχεία πιστωτικών καρτών.
Σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας ζητείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, η www.damakoupa.gr χρησιμοποιεί την τεχνολογία SSL, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να διακινούνται κρυπτογραφημένα στο διακομιστή μας. Για την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας χρησιμοποιείτε δύο κωδικούς, τον Κωδικό Εισόδου (Διεύθυνση Email) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε και θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων κωδικών.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για την έγκαιρη αποστολή των προϊόντων, μόλις λάβουμε την παραγγελία σας θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί σας για επιβεβαίωση στοιχείων καθώς και τις ώρες παράδοσης.

Η αποστολή των προϊόντων γίνεται με ΕΛΤΑ courier ή ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

Τα προϊόντα αποστέλλονται Πόρτα-Πόρτα με courier και παραδίδονται με ασφάλεια στη διεύθυνση που θα ορίσετε μέσα σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της παραγγελίας. Στις παραγγελίες εκτός Ελλάδας τα προϊόντα αποστέλλονται και πάλι με courier σε δύο έως επτά εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.
Η www.damakoupa.gr δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, απεργιών και ανωτέρας βίας οπότε και η παραπάνω προθεσμία παράδοσης θα παρατείνεται όσο διαρκεί ο λόγος της καθυστέρησης.
Η χρέωση των μεταφορικών υπολογίζεται και προτείνεται στη φόρμα παραγγελίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται πάντοτε από τα αντίστοιχα παραστατικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τύπο του παραστατικού που επιθυμεί (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο), συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας.
Οι παραγγελίες εντός Ελλάδας κοστίζουν 3,90 €, αν επιλέξετε πληρωμή με αντικαταβολή, το κόστος είναι 5,90€, ενώ για παραγγελίες ανώτερες των 30€, η αποστολή είναι δωρεάν σε όλη την Ελλάδα.
Επιπλέον υπάρχει η επιλογή παραλαβής της παραγγελίας σας από την Εταιρεία Damakoupa, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 2 ΕΥΟΣΜΟΣ,
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας στο 2310 778496 ώστε να σας περιμένουμε!
Για όλες τις παραγγελίες, τα έξοδα συσκευασίας είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα.
Για παραγγελίες από Κύπρο και εξωτερικό, οι αποστολές γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία www.damakoupa.gr είτε τηλεφωνικά στο 2310778496, είτε με email στο info@damakoupa.gr.

ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Όλα τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται στο σύνολο του καλαθιού αγορών στο τελικό ποσό πληρωμής.

 1. Έξοδα αποστολής δεμάτων που έχουν προπληρωθεί με τραπεζικό έμβασμα, PAYPAL ή μέσω πιστωτικής κάρτας:
  Courier – Ταχυμεταφορά: Ευρώ € 3,90 για παράδοση στο χώρο σας

 

 1. Έξοδα αποστολής δεμάτων με αντικαταβολή με χρήση Courier:
  Courier: Eυρώ € 5,90. Παράδοση σε 1-4 ημέρες στο χώρο σας.

Όλα τα έξοδα ισχύουν για δέματα μέχρι 2 κιλών. Για παραγγελίες βάρους άνω των 2 κιλών η χρέωση είναι € 1,10 ανά επιπλέον κιλό.

 

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός 2 ωρών από την ολοκλήρωση της καλώντας μας στο 2310778496 ή μέσω e-mail στο info@damakoupa.gr . Αναλόγως του σταδίου εξέλιξης της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.
H δυνατότητα αυτή σας δίνεται, αυστηρά, για δύο ώρες μετά την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση, επομένως μπορείτε πλέον να επιστρέψετε και να αλλάξετε την παραγγελία σας αφού πρώτα την παραλάβετε.

Ο καταναλωτής σύμφωνα με το ν.2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή έχει αναφαίρετο δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενής νομοθεσίας, εντός της νομίμως προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημέρων, που αρχίζει από το χρονικό́ σημείο παραλαβής της παραγγελίας του, το οποίο πρέπει να αποδείξει. Ωστόσο, η εταιρεία θα το δεχτεί μόνο αν έχουν τηρηθούν όλες οι παραπάνω δεσμεύσεις για την επιστροφή των εμπορευμάτων, χωρίς καμία εξαίρεση.

Συγκεκριμένα, η προβλεπόμενη προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή:

 1. από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελμένων από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά,
 2. από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια,
 3. από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο·

Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενημερώνει τον προμηθευτή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση γραπτώς ή ηλεκτρονικώς.

Ο καταναλωτής έχει κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, εάν η ανακοίνωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αποσταλεί από τον καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Ο καταναλωτής φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο προμηθευτής επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Ο προμηθευτής προβαίνει στην προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, ο προμηθευτής δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετα έξοδα αποστολής και παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο προμηθευτής.

Εκτός εάν ο προμηθευτής προσφέρθηκε να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης, ο προμηθευτής μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Ο καταναλωτής επιστρέφει τα προϊόντα με χρέωση δικών του μεταφορικών

Ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ισχύουν τα εξής: Στην περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην εταιρία το τίμημα από την τράπεζα, η εταιρία θα υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον καταναλωτή. Η εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

Ο καταναλωτής ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος , καθώς και στις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρία και οπωσδήποτε χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο το αγαθό. Η εταιρία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα προϊόντα περέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή/ και χρησιμοποίησης των αγαθών η αξία του αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα ης συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρία και συνήθως είναι της τάξης 20%-30%. Η εταιρία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας καθορίζεται την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησης του έναντι του πελάτη.

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν ισχύει για προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα εσώρουχα, καλσόν, κάλτσες, diapercake

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίησή σας. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μείνετε ευχαριστημένοι από την παραγγελία σας, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να επιστρέψετε μέρος ή όλα τα προϊόντα που αγοράσατε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Διευκρινίζεται ότι, τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, φθαρμένα, πλυμένα, τροποποιημένα ή να έχουν υποστεί ζημία και οι ετικέτες που συνοδεύουν το προϊόν θα πρέπει να υπάρχουν, όπως ακριβώς ήταν όταν το παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Θα πρέπει ακόμη να προηγηθεί επικοινωνία μέσω

 1. e-mail στο info@damakoupa.grγια να σας δοθούν οδηγίες και κωδικός επιστροφής.

2.τηλεφωνικά στο 2310778496

3.με μήνυμα μέσω Facebook στην σελίδα μας damakoupa.gr

Για λόγους υγιεινής τα εσώρουχα, σλιπ, καλσόν, κάλτσες και diapercakes δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση

.Η επιστροφή/αλλαγή θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με την απόδειξη αγοράς του προϊόντος χωρία καμία εξαίρεση. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Για την επιστροφή ενός μη ελαττωματικού προϊόντος το κόστος επιστροφής επιβαρύνει την www.damakoupa.gr. , ενώ το κόστος επαναποστολής του είδους που τυχόν επιλέξετε για αντικατάσταση επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

Εμπορεύματα από ελάττωμα του πελάτη δεν θα γίνονται δεκτά.

Σε περίπτωση που το ελάττωμα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του πελάτη (λ.χ. Μη τήρηση οδηγιών πλυσίματος ή σιδερώματος) το προϊόν θα αντικατασταθεί με άλλο.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι στην αρχική του μορφή, το προϊόν δεν αλλάζεται/επιστρέφεται.

Σε περίπτωση που το προϊόν φορεθεί, πλυθεί ή λεκιαστεί η επιστροφή ή αλλαγή του δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η εταιρία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Στην απίθανη περίπτωση που παραδοθεί ένα ελαττωματικό ή κατεστραμμένο προϊόν η www.damakoupa.gr θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αντικατασταθεί με ένα ίδιο ή παρόμοιο προϊόν χωρίς κανένα επί πλέον κόστος για τον καταναλωτή. Η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος θα γίνεται αποδεκτή εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον καταναλωτή. Ταυτόχρονα, το προϊόν θα πρέπει να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν, καθώς και την πλήρη συσκευασία του. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

1.Για οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας Φ.Ε.Π. (φόρμα επιστροφής προϊόντος), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας ή τηλεφωνικά στο 2310778496 για να αποστείλει η εταιρία οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος καθώς και κωδικό επιστροφής.

 1. Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον καταναλωτή ελαττώματος.
 2. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την εταιρία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, με άλλο καινούριο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον καταναλωτή. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την εταιρία.

Σε περίπτωση χρέωσης με χρήση πιστωτικής κάρτας η εταιρία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον καταναλωτή χωρίς σχετική ευθύνη της εταιρίας πλέον.

Τα έξοδα αποστολής, σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρία όσο και για την επαναπροώθηση στον καταναλωτή του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την εταιρία.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον καταναλωτή, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του καταναλωτή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή εσωρούχων αποτελεί η μη προηγούμενη χρήση τους από τον καταναλωτή, όπως υπαγορεύεται από τους κανόνες υγιεινής.

 

Η www.damakoupa.gr  δεν διαθέτει πολιτική εγγύησης.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να συμβεί από φυσιολογική φθορά, κακή χρήση και καταστροφή κατά την αφαίρεση των ετικετών.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας.

Δεν επιτρέπεται η συλλογή́, αποθήκευση ή επεξεργασία των δεδομένων που ο νομός χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα, δηλαδή́ τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ́ ή εθνική́ προέλευση, τα πολιτικά́ φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή́ σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική́ οργάνωση, την υγειά, την κοινωνική́ πρόνοια καθώς και τα σχετικά́ με ποινικές διώξεις ή καταδίκες εκτός αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ο νομός και η Αρχή́ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού́ Χαρακτήρα ορίζουν. Η συλλογή́, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των λοιπών προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνον όταν αυτό́ επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό́ πλαίσιο και πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από αυτό́ όρους.

Προκειμένου η εταιρία να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και να διευκολύνει στις αγορές με κατάλληλες  προτάσεις προϊόντων, συλλέγει προσωπικά στοιχεία μετά τη ρητή συγκατάθεσή του χρήστη/καταναλωτή και αφού προηγουμένως λάβει πλήρη γνώση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του νόμου 2472/1997 και σε αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR.

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.damakoupa.gr αλλά και για να έχει η εταιρία την δυνατότητα επικοινωνίας με τον καταναλωτή ζητούνται κάποια προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α., το είδος της κάρτας, όνομα κατόχου, ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός CVV.

Ειδικότερα, η εταιρία μπορεί να συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, στοιχεία αποστολής- παράδοσης παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης της ιστοσελίδας, στοιχεία που αφορούν τη σύνδεση με το λογαριασμό, όπως προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, προϊόντα που επισκέφθηκε ο χρήστης πρόσφατα ή τη λίστα επιθυμιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρέχεται ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα και αγαπημένα
φορολογικά στοιχεία (επωνυμία εταιρίας, επαγγελματική δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό λογαριασμού τραπέζης)
διεύθυνση IP

Η παροχή όλων των προσωπικών πληροφοριών είναι εθελοντική, αλλά και απαραίτητη για τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας, όπως οι πληροφορίες υποβολής προσφορών ή αγορών που απαιτούνται για τη σύναψη μιας συναλλαγής.

Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται μετά από εκούσια επιλογή του χρήστη/καταναλωτή, είτε απευθείας από τον ίδιο ή από οποιεσδήποτε συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που χρησιμοποιεί ο χρήστης όταν:

 • χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της εταιρίας
 • εγγράφεται ως χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • υποβάλει μια παραγγελία μέσω της φόρμας υποβολής της ιστοσελίδας, τηλεφωνικώς ή μέσω email
 • εγγράφεται στην λίστα συνδρομητών newsletter
 • παρέχει πληροφορίες σχετικές στις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας
 • ενημερώνει ή προσθέτει πληροφορίες στο λογαριασμό του
 • υποβάλει κάποια αξιολόγηση προϊόντος ή υπηρεσιών
 • υποβάλει κάποιο σχόλιο στο blog
 • αποδέχεται προωθημένα ενημερωτικά μηνυμάτων pop-ups μέσω της ειδικής πλατφόρμας (push-notifications)
 • συμμετέχει σε κάποιο διαγωνισμό που πραγματοποιείται κατά καιρούς
 • δίνει κάποια στοιχεία κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας( εφαρμογές ios, android, Facebook,Google)

 

 

Συγκεκριμένα, η εταιρία με τις πληροφορίες που συγκεντρώνει:

 1. Απαιτεί αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσει τις ανάγκες του χρήστη/καταναλωτή και να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση
 2. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
 3. Μπορεί να στέλνει περιοδικά διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που πιστεύει ότι μπορεί να φανούν χρήσιμες, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο χρήστης/καταναλωτής έχει παράσχει.
 4. Από καιρό σε καιρό, μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να επικοινωνήσει με τον χρήστη/πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδρομείου.
 5. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να προσαρμόσει τον ιστότοπο ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών/πελατών.
 6. Eπικοινωνία, επίλυση διαφορών ή είσπραξη οφειλόμενων ποσών εάν η εταιρία χρειαστεί ή αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με το λογαριασμό.

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικώς, ή μέσω μηνυμάτων SMS.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες του χρήστη/πελάτη είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, η εταιρία έχει δημιουργήσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγει στο διαδίκτυο.

Διασφαλίζουμε τα δεδομένα που σας αφορούν σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 • Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί διαβιβάζονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Επιπλέον, τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Τα συστήματα ΙΤ που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
 • Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα ΙΤ παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε πρώιμο στάδιο. Στην περίπτωση που σας δώσουμε (ή έχετε επιλέξει) κωδικό για την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μας ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πύλη, σε εφαρμογές ή σε υπηρεσίες που προσφέρουμε, είστε υπεύθυνοι να τηρείτε τον εν λόγω κωδικό απόρρητο και να συμμορφώνεστε με κάθε διαδικασία ασφαλείας, για την οποία σας έχουμε ενημερώσει. Σας ζητούμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα πρόσωπο.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

 

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους που θα διεκπεραιώσουν τις παραγγελίες ή στους υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτή δεδομένων της ιστοσελίδας και στους οποίους αυτός έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσιών του, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους δεδομένων και διαχειριστές, στους οποίους ο ελεγκτής επεξεργασίας παρέδωσε μια ενημερωμένη λίστα των δεδομένων της ιστοσελίδας ή σε συνεργαζόμενες με το κατάστημα επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών.. Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν υποχρεούνται να χορηγούν τα προσωπικά δεδομένα τους, ωστόσο, εάν δεν το πράξουν ίσως να εμποδίζεται η παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους και να τα διορθώνουν,  καθώς και να ασκούν τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης, που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Περαιτέρω, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενδέχεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπό τις οδηγίες και για λογαριασμό μας.
 • Εταιρείες που παρέχουν στην damakoupa.gr υπηρεσίες, όπως πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης ΙΤ, φιλοξενίας ΙΤ, κέντρου εξυπηρέτησης πελατών
 • Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο.
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.
 • Παρόλο που η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyber attacks), τόσο εμείς όσο και οι συνεργάτες μας εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας, σύμφωνα με τις εφαρμοστές απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων.

Οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρία μας:

Να τηρούν εχεμύθεια, να μην μοιράζονται τα δεδομένα με τρίτους χωρίς την άδεια της εταιρίας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προστασίας, να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να μην προβαίνουν σε επεξεργασία πέρα από αυτήν που τους επιτρέπει η εταιρία σύμφωνα με τους σκοπούς επεξεργασίας.

Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς προηγουμένη συγκατάθεση του συνδρομητή́ ή του χρήστη, η επεξεργασία δεδομένων θέσης από τους φορείς παροχής δημοσίου δικτυού ή διαθέσιμης στο κοινό́ υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να παρέχουν στις αρμόδιες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρχές, όπως στις διωκτικές αρχές, στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και πυρόσβεσης, τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό́ του καλούντος και μονό για το συγκεκριμένο αυτό́ σκοπό́. Επιτρέπεται επίσης η παροχή προσωπικών δεδομένων σε αρμόδιες αστυνομικές, διοικητικές ή άλλες αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό (για παράδειγμα, όπου αφορούν την υπεράσπιση απαίτησης που έχει εγερθεί εναντίον μας). Επομένως, στην περίπτωση που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για δύο σκοπούς, η εταιρία θα τα διατηρεί έως ότου ο σκοπός με το μακρότερο χρονικό διάστημα λήξει, αλλά θα σταματήσει να τα χρησιμοποιεί για τον σκοπό με το συντομότερο χρονικό διάστημα, μόλις παρέλθει το εν λόγω διάστημα.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που σας αφορούν διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με την damakoupa.gr και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη ή, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς. Ειδικά για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακαλέσετε αυτή.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων:

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την damakoupa.gr, τηλεφωνικά στο +30 2310 778496 (Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 15:30), με e-mail: info@damakoupa.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ολυμπιάδος και Γοργοποτάμου 2 Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, 56226

 

Τα δικαιώματα σας ως υποκείμενο των δεδομένων και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.

Δικαίωμα διόρθωση: Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Δικαίωμα διαγραφής:  Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εφόσον δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς τους οποίους συλλέχθηκαν. Επιπροσθέτως έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας προς επεξεργασία, εφόσον δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για αυτήν.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας:  Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Δικαίωμα στη φορητότητα:  Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο  ή την διαβίβαση τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης:  Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε την συγκατάθεση σας. Στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε άμεσα την επεξεργασία των δεδομένων σας, εφόσον δεν υπάρχουν νόμιμοι ή επιτακτικοί λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματος σας.

Δικαίωμα καταγγελίας: Έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισιάς 1-3, τκ. 11523) και στο τηλέφωνο 2106475600.

Η damakoupa.gr  θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή, λαμβανομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας δύο μηνών.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την damakoupa.gr στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε ένα σχετικό mail, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας info@damakoupa.gr, με τίτλο «ΆΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ» περιγράφοντας το αίτημά σας. Στη συνέχεια εμείς θα το εξετάσουμε και θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν εντός 1 μηνός από την παραλαβή τους. Αν όμως το αίτημά σας είναι περίπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων δύναται να λάβουμε παράταση άλλων δυο μηνών εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο και αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση σας. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μη ανταπόκρισης σε αυτά.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του επισκέπτη/χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος και δε δεσμεύει πάρα μόνο αυτούς . Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Η www.damakoupa.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τούς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών της. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Αποκλειστικά αρμόδια Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέσω αυτής είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης και κανονισμού λειτουργίας είναι το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα.

 

COOKIES

Το site του καταστήματος www.damakoupa.gr χρησιμοποιεί cookies γιατί χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσουν κάποιες βασικές υπηρεσίες του. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και να σας παρέχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες που ίσως βρείτε χρήσιμες. Αυτές είναι η κατάσταση των παραγγελιών, οι πολλαπλές επιλογές των χρηστών , η αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα, η αναγνώριση και διευκόλυνση των συχνών χρηστών καθώς και η βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/ και σελίδων της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή , το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον το πληροφοριακό σύστημα του ιστότοπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται αν επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, έχετε την δυνατότητα μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε να επιλέξετε την διαγραφή των ήδη υπαρχόντων cookies, την αποδοχή ή την απόρριψη κάθε συγκεκριμένου cookie ή την αυτόματη απόρριψη όλων των μελλοντικώνcookies στον υπολογιστή σας με αναπόφευκτη ωστόσο συνέπεια να καταστεί πιο δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη η χρήση ορισμένων λειτουργιών της παρούσας ιστοσελίδας.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.

Μάθετε περισσότερα για τα cookies στo www.allaboutcookies.org

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες: Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.