Πολιτική Απορρήτου

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας.

Δεν επιτρέπεται η συλλογή́, αποθήκευση ή επεξεργασία των δεδομένων που ο νομός χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα, δηλαδή́ τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ́ ή εθνική́ προέλευση, τα πολιτικά́ φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή́ σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική́ οργάνωση, την υγειά, την κοινωνική́ πρόνοια καθώς και τα σχετικά́ με ποινικές διώξεις ή καταδίκες εκτός αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ο νομός και η Αρχή́ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού́ Χαρακτήρα ορίζουν. Η συλλογή́, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των λοιπών προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνον όταν αυτό́ επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό́ πλαίσιο και πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από αυτό́ όρους.

Προκειμένου η εταιρία να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και να διευκολύνει στις αγορές με κατάλληλες  προτάσεις προϊόντων, συλλέγει προσωπικά στοιχεία μετά τη ρητή συγκατάθεσή του χρήστη/καταναλωτή και αφού προηγουμένως λάβει πλήρη γνώση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του νόμου 2472/1997 και σε αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR.

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.damakoupa.gr αλλά και για να έχει η εταιρία την δυνατότητα επικοινωνίας με τον καταναλωτή ζητούνται κάποια προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α., το είδος της κάρτας, όνομα κατόχου, ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός CVV.

Ειδικότερα, η εταιρία μπορεί να συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, στοιχεία αποστολής- παράδοσης παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης της ιστοσελίδας, στοιχεία που αφορούν τη σύνδεση με το λογαριασμό, όπως προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, προϊόντα που επισκέφθηκε ο χρήστης πρόσφατα ή τη λίστα επιθυμιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρέχεται ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα και αγαπημένα
φορολογικά στοιχεία (επωνυμία εταιρίας, επαγγελματική δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό λογαριασμού τραπέζης)
διεύθυνση IP

Η παροχή όλων των προσωπικών πληροφοριών είναι εθελοντική, αλλά και απαραίτητη για τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας, όπως οι πληροφορίες υποβολής προσφορών ή αγορών που απαιτούνται για τη σύναψη μιας συναλλαγής.

Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται μετά από εκούσια επιλογή του χρήστη/καταναλωτή, είτε απευθείας από τον ίδιο ή από οποιεσδήποτε συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που χρησιμοποιεί ο χρήστης όταν:

 • χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της εταιρίας
 • εγγράφεται ως χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • υποβάλει μια παραγγελία μέσω της φόρμας υποβολής της ιστοσελίδας, τηλεφωνικώς ή μέσω email
 • εγγράφεται στην λίστα συνδρομητών newsletter
 • παρέχει πληροφορίες σχετικές στις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας
 • ενημερώνει ή προσθέτει πληροφορίες στο λογαριασμό του
 • υποβάλει κάποια αξιολόγηση προϊόντος ή υπηρεσιών
 • υποβάλει κάποιο σχόλιο στο blog
 • αποδέχεται προωθημένα ενημερωτικά μηνυμάτων pop-ups μέσω της ειδικής πλατφόρμας (push-notifications)
 • συμμετέχει σε κάποιο διαγωνισμό που πραγματοποιείται κατά καιρούς
 • δίνει κάποια στοιχεία κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας( εφαρμογές ios, android, Facebook,Google)

 

 

Συγκεκριμένα, η εταιρία με τις πληροφορίες που συγκεντρώνει:

 1. Απαιτεί αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσει τις ανάγκες του χρήστη/καταναλωτή και να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση
 2. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
 3. Μπορεί να στέλνει περιοδικά διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που πιστεύει ότι μπορεί να φανούν χρήσιμες, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο χρήστης/καταναλωτής έχει παράσχει.
 4. Από καιρό σε καιρό, μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να επικοινωνήσει με τον χρήστη/πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδρομείου.
 5. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να προσαρμόσει τον ιστότοπο ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών/πελατών.
 6. Eπικοινωνία, επίλυση διαφορών ή είσπραξη οφειλόμενων ποσών εάν η εταιρία χρειαστεί ή αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με το λογαριασμό.

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικώς, ή μέσω μηνυμάτων SMS.